Persoonsgegevens
Crafond Europa verwerkt uw persoonsgegevens slechts indien u gebruik maakt van onze producten en u deze zelf aan ons verstrekt.
Indien u bij Crafond een bestelling plaatst hebben we uw naam, (verzend)adres, telefoonnummer en e-mailadres, nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Mogelijk gebruiken wij uw e-mailadres om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website of u incidenteel een nieuwsbrief, recept of uitnodiging voor één van onze evenementen te kunnen sturen. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich onderaan de mail uitschrijven.
Crafond Europa neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens
Crafond zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en de persoonlijke informatie die u verschaft zal te allen tijden vertrouwelijk worden behandeld. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Crafond zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en verstrekt deze uitsluitend indien noodzakelijk voor het correct afhandelen van uw bestelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals met onze accountant of de belastingdienst.

Cookies of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Crafond gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@crafond.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Crafond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen via info@crafond.eu

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crafond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@crafond.eu

Beveiliging persoonsgegevens
Crafond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo versturen wij uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https://’ en het hangslotje in de adresbalk. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@crafond.eu.

Contactgegevens
Crafond is een onderdeel van Artifex VOF |
KvK Midden Brabant 18.079.969 | BTW NL 8154.29.265.B.01
Crafond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Heeft u suggesties, klachten, of vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring? Stuur een e-mail naar info@crafond.eu

De inhoud van deze website, inclusief recepten en beeldmateriaal zijn eigendom van Crafond, tenzij anders vermeld. Niets mag zonder toestemming worden gebruikt of gekopieerd. Het is alleen toegestaan om beeldmateriaal te gebruiken indien hier vooraf toestemming voor is verleend en een duidelijke link wordt geplaatst naar crafond.eu